debian-user-catalan Jan 2004 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
"El software lliure i l'empresa" a Sant Bartolomeu del Grau Conversió de RedHat, SuSe (etc) a Debian instal·lant quanta Re: Freqüència de la pantalla Ajuda amb la instal·lació de Sarge Re: desesperació usant woody desesperació usant woody Re: desesperació usant woody Freqüència de la pantalla RE: Ajuda amb la instal·lació de Sarge RE: arriba això ? Re: Problemes instal·lant la X Re: [Comandob] instal·lant quanta [eadrogue@gmx.net: massa terminals] [Fwd: Novell: audio, reproductor MP3 i messenger] amsn Re: aplicacions gràfiques com root a Woody Re: aplicacions gràfiques com root a Woody aplicacions gràfiques com root a Woody arriba això ? RE: Català Compaq N620c No puc instal·lar el modem compilant kernel 2.6 configurar lilo per arrencar de /dev/hdb configurar lilo per arrencar de /dev/hdb (lilo.conf) editor web WYSIWYG Entorn de finestres Re: Error <<--VIRUS? eSafe opozorilo ethereal falla DNS ftp GNOME 2.4 gnupg guirigall amb kdelibs, versions de debian i QUANTA hora del sistema impresora impressora windows... Informar al remitente instalador de moduls per webmin Re: limitar el numero d'un proces en concret/o numero de connexions TCP limitar el numero d'un proces en concret/o numero de connexions TCP LINUX o FREEBSD nova tarja d xarxa Novell: audio, reproductor MP3 i messenger perdoneu, em referia a sarge PHP-GTK pregunta sobre el nucli pregunta sobre XF86Config-4 Problema amb fluxbox i targeta de xarxa pcmcia Problema amb OOo català: on informar? Re: Problema amb OOo català: on informar? Re: Problemes instal·lant la X Re: Problemes instal·lant la X Problemes instal·lant la X Re: Problemes instal·lant la X problemes amb kernel 2.6 Re: Problemes instal·lant la X Recompilar el nucli RV: Problemas con Wireless Servidor LDAP sid o woody? Un ratolí que no acaba de funcionar Re: Un ratolí que no acaba de funcionar Re: Un ratolí que no acaba de funcionar Varies coses: controladora sATA, gnome2.4, ethereal, ... :P Varies coses: gnome2.4 i ethereal, ... :P] Re: Virus detectado en el mensaje "Test" warnings a l'apt-get Woody a sarge amb backports The last update was on 07:35 GMT Sun May 19. There are 141 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc