[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: CatalàHi ha coses en les que t'has d'implicar encara que no parega de la teua
incumbencia... http://www.vives.org/pdf/comuni-llen.php 
> Us prego que llegiu aquest correu, entreu a la web que us 
> aconsella i obreu
> en conseqüència.  Davant de la idea del PP de separar el català i el
> valencià (divide i vencerás), la màxima autoritat científica del 
> territorid'aquesta parla ha preparat un manifest amb la idea de 
> defensar la unitat
> de la llengua. Us faig arribar el manifest de la Xarxa 
> d'Universitats Lluís
> Vives, que agrupa totes les universitats dels Països Catalans 
> perquè el feu
> córrer i manifesteu el vostre suport amb la signatura que ens 
> demanen. És
> tan fàcil com entrar a http://www.vives.org/pdf/comuni-llen.php i
> afegir-hi el vostre suport. N'hem de ser milers!!!!
Reply to: