[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: impresoraahi et vaig enviar un mail però nos sé si et va arribar perquè tinc
problemes amb el SMTP, trobaràs informació per fer el que busques a:

http://www.tldp.org/HOWTO/Debian-and-Windows-Shared-Printing/printing_to_win
dows.html

-----Mensaje original-----
De: Beatriu Romero Matia [mailto:beatriu@oisolutions.net]
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2004 23:00
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: Re: impresora


Moltes gràcies per la infomació, fins una altra

t.

Marcos wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Beatriu Romero Matia wrote:
>
> | Hola llista!
> |
> | sabeu si és possible que una maquina linux pugui fer servir una
> | impresora que està connectada a una maq. windows?.
> |
> | És d'aquestes impresores tant velles que li has de dir què i on
> | imprimir, i per suposat no te tarja de xarxa.
> |
> | El que jo havia pensat és canviar el pc win i posar-li linux,
> | suposo que així si que funcionaria, pero no ho tinc tant clar amb
> | la resta de maq win que també fan servir la impresora....
>
> Hola,
>
> Sí que es pot, de fet jo ho tinc així.
> En el meu cas tinc cups + samba. El que no et sabria dir ara de
> memòria es tots els pasos que vai fer. Pero no era gaire dificil,
> instalar els paquets corresponents de cups i samba, i a traves de la
> interficie web del cups, es pot fer perfectament.
>
> |
> | Moltes gràcies per avançat
> |
> | t.
> |
> |
> De res
>
> Marcos
>
>
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.2.3 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org
>
> iD8DBQFAD7TEKfI1dK58CZURAkXfAKCStz/qpk6HB/GWklMHIMyVfLj32QCcCEfY
> l4c3D62zedQVFnSwKZfWpGA=
> =Z4wp
> -----END PGP SIGNATURE-----
>
>--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: