[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

amsnhola
tinc un problema amb el amsn, quan l'execute com a un usuari diferent de
root me surt aquest error:* (sabrieu dirme que li passa i com ho puc
solucionar? gracies)

*
Error in startup script: invalid command name "msg_box"
  while executing
"msg_box [trans wrongprofileversion $HOME]"
  (procedure "LoadLoginList" line 23)
  invoked from within
"LoadLoginList"
  invoked from within
"if { $initialize_amsn == 1 } {
  ###############################################################
  create_dir $HOME
  create_dir $HOME/plugins
 ..."
  (file "./config.tcl" line 933)
  invoked from within
"source [file join $program_dir config.tcl]"
  (procedure "reload_files" line 19)
  invoked from within
"reload_files"
  (file "./amsn" line 177)

Reply to: