[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

compilant kernel 2.6hola, estic fent proves per utilitzar el kenrel 2.6 i al compilar em dona els següents missatges: *** Warning: "proc_ide_destroy" [drivers/ide/ide.ko] undefined! *** Warning: "ide_remove_proc_entries" [drivers/ide/ide.ko] undefined! *** Warning: "ide_add_proc_entries" [drivers/ide/ide.ko] undefined! *** Warning: "proc_ide_create" [drivers/ide/ide.ko] undefined! *** Warning: "create_proc_ide_interfaces" [drivers/ide/ide.ko] undefined! *** Warning: "destroy_proc_ide_drives" [drivers/ide/ide.ko] undefined! *** Warning: "proc_ide_read_capacity" [drivers/ide/ide.ko] undefined! *** Warning: "idedefault_driver" [drivers/ide/ide.ko] undefined! *** Warning: "create_proc_ide_interfaces" [drivers/ide/ide-probe.ko] undefined! *** Warning: "ide_add_generic_settings" [drivers/ide/ide-probe.ko] undefined! *** Warning: "idedefault_driver" [drivers/ide/ide-probe.ko] undefined! *** Warning: "ide_cfg_sem" [drivers/ide/ide-probe.ko] undefined! *** Warning: "blk_queue_activity_fn" [drivers/ide/ide-probe.ko] undefined! *** Warning: "do_ide_request" [drivers/ide/ide-probe.ko] undefined! *** Warning: "proc_ide_read_geometry" [drivers/ide/ide-disk.ko] undefined! i al intentar arrancar amb aquest kernel el surt in kernel panic; hi té alguna cosa a veure o el "panic" bé d'una altra banda? Igualment m'agradaria k algú em digués com desfer-me d'akests error (o em digués on puc trobar la informació necessària x fer-ho) moltes gràcies
Reply to: