[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Re: ftpGracies ja està resolt, :) vaig provar a casa amb el pscp i funciona
molt be. Però al final al win que tenia que emprar tenien un altre
programa, un amb frontend grafic, molt practic. 

Fins despres dels examens, ciao!

Laura
   -----Laura P.M.-----
Linux Registered User #294719
    http://webgnu.tk
  --------------------

Reply to: