[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

PHP-GTKhe instal·lat el paquet per fer correr aplicacions PHP-GTK però no
aconsegueixo ni tant sols fer correr el "hello.php" (típic "hola món").
a part de l'apt-get s'han de definir algunes variables d'entorn o configurar
alguna cosa especial?

gràciesReply to: