[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes instal·lant la XHola Pep,

M'havien comentat de fer la tercera línia, i m'agradaria saber, per
aprendre una mica, perquè cal fer les dues primeres (de fet la segona no
l'entenc, encara que em sembla que té a veure amb un sistema de control
de la integritat, oi?)

Moltes gràcies,

Joan

Pd.: també m'agradaria saber com iniciar les Xwindows... Amb mandrake
era amb startX, però a Debian sembla que no funciona...

> 
> Executa com a root:
> 
> # cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
> # md5sum /etc/X11/XF86Config-4 > /var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
> # dpkg-reconfigure xserver-xfree86
> 
> Així tornaras a entrar en el programa de configuració. Espero que et serveix. 
> Salut. Pep Roca.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
-- 
 
"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser
útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la
pena viure'l"
A. CamusReply to: