[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta sobre XF86Config-4> Hola,
>
> pots enviar el /etc/X11/XF86Config-4?

Aqui el tens... La línia del mouse que està comentada és degut a que no sé per 
què em sortien dos configuracions, cap de les dues funcionava i impedía que 
les X arrenquessin (no screen found o similar, crec que em sortia)(això m'ha 
passat sempre que he instal.lat Debian Woody) així que he retocat una de les 
dues i he comentat l'altre. 

> >  Hola
> > Utilitzo woody en un sistema pentium3 450, amb una tarja gràfica
> > integrada de només 4Mb de RAM. Com que kde anava arrossegant-se, utilitzo
> > icewm, bastant més auster però molt més ràpid. La ressolució en que
> > acostumo a treballar és de 800 x 600. El problema és que en algunes
> > aplicacions basades en kde o gnome em surten tant grosses a la pantalla
> > que algunes opcions queden fora de la zona de visualització, i són
> > pràcticament inutilitzables. Pensava que es podia canviar la ressolució
> > editant XF86Config-4, i posant en els modes de ressolució "1024x768" en
> > primer lloc i reiniciant les X, però no em funciona. En un sistema MDK
> > 9.2, puc canviar entre els modes de ressolució, en KDE 3, mitjançant ctrl
> > alt + o ctrl alt -, però en woody no em funciona. Algú sap com puc
> > canviar la ressolució de la pantalla en woody, ja sigui en temps
> > d'execució o reiniciant les X?
 


### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
#
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
#
# To change things within the debconf section, run the command:
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.

Section "Files"
	FontPath	"unix/:7100"			# local font server
	# if the local font server has problems, we can fall back on these
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection

Section "Module"
	Load	"GLcore"
	Load	"bitmap"
	Load	"dbe"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"pex5"
	Load	"record"
	Load	"speedo"
	Load	"type1"
	Load	"vbe"
	Load	"xie"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"keyboard"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xfree86"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"es"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/ttyS1"
	Option		"Protocol"		"MouseMan"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection

#Section "InputDevice"
#	Identifier	"Generic Mouse"
#	Driver		"mouse"
#	Option		"SendCoreEvents"	"true"
#	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
#	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
#	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
#EndSection

Section "Device"
	Identifier	"Generic Video Card"
	Driver		"ati"
	Option		"UseFBDev"		"true"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	HorizSync	28-33
	VertRefresh	43-72
	Option		"DPMS"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Generic Video Card"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	16
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		4
		Modes		"800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		8
		Modes		"800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		15
		Modes		"800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		16
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		24
		Modes		"800x600" "640x480"
	EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
#	InputDevice	"Generic Mouse"
EndSection

Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection

### END DEBCONF SECTION

Reply to: