[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pregunta sobre XF86Config-4Hola,

pots enviar el /etc/X11/XF86Config-4?A Dilluns 12 Gener 2004 00:45, Ricard Pradell Buxó va escriure:
>  Hola
> Utilitzo woody en un sistema pentium3 450, amb una tarja gràfica integrada
>  de només 4Mb de RAM. Com que kde anava arrossegant-se, utilitzo icewm,
>  bastant més auster però molt més ràpid. La ressolució en que acostumo a
>  treballar és de 800 x 600. El problema és que en algunes aplicacions
>  basades en kde o gnome em surten tant grosses a la pantalla que algunes
>  opcions queden fora de la zona de visualització, i són pràcticament
>  inutilitzables. Pensava que es podia canviar la ressolució editant
>  XF86Config-4, i posant en els modes de ressolució "1024x768" en primer
> lloc i reiniciant les X, però no em funciona. En un sistema MDK 9.2, puc
> canviar entre els modes de ressolució, en KDE 3, mitjançant ctrl alt + o
> ctrl alt -, però en woody no em funciona. Algú sap com puc canviar la
> ressolució de la pantalla en woody, ja sigui en temps d'execució o
> reiniciant les X?Reply to: