[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Un ratolí que no acaba de funcionarEnric Ferrer wrote:
Hola:
M'he llegit tota la documentació sobre XFree86 i la configuració dels ratolins i no acabo de conseguir que em funcioni l'scrolling. El meu ratoli és un Logitech PS/2 de 2 butons + wheel i em funciona però no permet el moviment amb la rodeta?
Quines opcions hauria de posar a la secció del ratolí del XF86Config-
4?.
Jo tinc posat que el port és /dev/psaux el protocol PS/2 que hi ha 3 butons (comptant la roda) i no sé si posar quelcom a ZAxisMapping...
Què podria fer?

Jo ho inc així (també amb un ratolí logitech amb rodeta):

Section "InputDevice"
    Identifier "PS/2 Mouse"
    Driver   "mouse"
    Option   "Protocol"         "ImPS/2"
    Option   "Device"          "/dev/psaux"
    Option   "Buttons"          "5"
    Option   "ZAxisMapping"       "4 5"
    Option   "Emulate3Buttons"      "true"
#    Option   "Emulate3Timeout"      "70"
#    Option   "SendCoreEvents"      "true"
EndSection

Salud...
--
CarlesReply to: