[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Compaq N620c No puc instal·lar el modemHola,

Tinc uns quants problemes instal·lant el Debian en un Compaq N620c. Tot està funcionant correctament, no obstant, no aconsegueixo fer funcionar el modem. Estic usant el nucli 2.4.22.

# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corp.: Unknown device 3340 (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp.: Unknown device 3341 (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24c2 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24c4 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24c7 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corp.: Unknown device 24cd (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82820 820 (Camino 2) Chipset PCI (-M) (rev 83)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp.: Unknown device 24cc (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corp.: Unknown device 24ca (rev 03)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp.: Unknown device 24c5 (rev 03)
00:1f.6 Modem: Intel Corp.: Unknown device 24c6 (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon Mobility M6 LW
02:06.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933 Cardbus Controller (rev 01)
02:06.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933 Cardbus Controller (rev 01)
02:0e.0 Ethernet controller: BROADCOM Corporation: Unknown device 165d (rev 01)


# lspci -vvn
00:1f.6 Class 0703: 8086:24c6 (rev 03)
    Subsystem: 0e11:0058
Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- Status: Cap+ 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
    Latency: 0
    Interrupt: pin B routed to IRQ 11
    Region 0: I/O ports at 3400 [size=256]
    Region 1: I/O ports at 3800 [size=128]
    Capabilities: [50] Power Management version 2
Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
    Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-

Executant la utilitat scanModem de http://linmodems.technion.ac.il/ ha produït la següent sortida:

...
The modem Subsystem operates under an AC'97 or MC97 controller
which sends digital signal processing tasks to the digital audio card.
So the digital audio system MUST be functional for the modem to work.

The AC'97 or MC97 Controller is:
  8086:24c6             82801DB (ICH4) + .
Many soft modems under this controller are supported by the
SmartLink slmodem-2.9.4 or slmdm-2.7.10 drivers,
even though an AC'97 modem_codec may not be displayed.
...

Doncs, fent cas el que m'ha dit aquesta utilitat, he instal·lat slmodem-2.9.1 de http://linmodems.technion.ac.il/packages/smartlink/ (no he pogut trobar enlloc el driver 2.9.4). Sembla que s'ha instal·lat correctament ja que no hi ha cap missatge al syslog.

# modprobe slamr
# lsmod
marmellar:~# lsmod
Module         Size Used by  Tainted: P
ppp_generic      18368  0 (autoclean)
slhc          4416  0 (autoclean) [ppp_generic]
slamr         248356  0
radeon         45444  0
drmlib         46496  0 [radeon]
hid           9308  0 (unused)
ext3          58340  5 (autoclean)
jbd          37992  5 (autoclean) [ext3]
usbmouse        1788  0 (unused)
smbfs         33072  1
i810_audio       24168  0
bcm5700        97348  1


Però, quan intento executar una conexió de modem amb pon, apareix el següent error al syslog:

Jan 15 11:03:39 marmellar pppd[6674]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 15 11:03:39 marmellar pppd[6674]: tcgetattr: No such file or directory(2)
Jan 15 11:03:40 marmellar pppd[6674]: Exit.

He "googlejat" aquest error però no he trobat res, sabeu a que pot ser possible? Sabeu algun tutorial, o how-to on poder documentar-me sobre la instal·lació de modem en linux, (és que sóc nou en això....)

Gràcies....

--GerardReply to: