[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aplicacions gràfiques com root a WoodyOn Mon, Jan 26, 2004 at 12:16:47AM +0100, Ricard Pradell Buxó wrote:
> Entenc que he de fer alguna cosa per permetre que un client X executant-se com 
> a root pugui connectar-se al servidor X. Sé la teoria, però no sé fer-ho a la 
> pràctica

Posa en el fitxer .xinitrc OR .xsession:
"export XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority"

En definitiva, la variable XAUTHORITY (també quan ets root) ha
d'apuntar al fitxer .Xauthority de l'usuari. Comprova-ho amb
"set|grep AUTHOR".

> A més, no vull que això sigui permanent, doncs té tota la pinta de 
> ser un problema de seguretat

No és cap problema de seguretat.

-- 
ernestReply to: