[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: editor web WYSIWYGOn dj, 2004-01-15 at 02:20, wallas wrote:
> Hola a tots,
> 
> sóc dels que els hi agrada (o necessiten) fer les coses "viualment" així 
> que he buscat editors web wysiwyg i he trobat res opcions (bueno, a la 
> pràctica 2): GINF, AMAYA i WebSphere (de IBM, de pago). quin em recomaneu? 
> quin és elmés complet? comparacions entre uns i altres...

Recentment he llegit a una revista (Linux Free Magazine,
http://www.kernelproduktion.com) que Michael Robertson informa del
proper llençament d'un editor de pàgines web estil Frontpage o
Dreamweaver, però per GNU/Linux, lògicament.

La llicència és "open source". Pots trobar més informació a
http://www.nvu.com.


******************************************************
* Orestes Mas                    *
* Universitat Politècnica de Catalunya        *
* Linux User 285092 http://counter.li.org      *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
******************************************************

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: