[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pregunta sobre XF86Config-4 Hola
Utilitzo woody en un sistema pentium3 450, amb una tarja gràfica integrada
 de només 4Mb de RAM. Com que kde anava arrossegant-se, utilitzo icewm,
 bastant més auster però molt més ràpid. La ressolució en que acostumo a
 treballar és de 800 x 600. El problema és que en algunes aplicacions
 basades en kde o gnome em surten tant grosses a la pantalla que algunes
 opcions queden fora de la zona de visualització, i són pràcticament
 inutilitzables. Pensava que es podia canviar la ressolució editant
 XF86Config-4, i posant en els modes de ressolució "1024x768" en primer lloc
 i reiniciant les X, però no em funciona. En un sistema MDK 9.2, puc canviar
 entre els modes de ressolució, en KDE 3, mitjançant ctrl alt + o ctrl alt -, 
però en woody no em funciona. Algú sap com puc canviar la ressolució de
 la pantalla en woody, ja sigui en temps d'execució o reiniciant les X?Reply to: