[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hora del sistemaOn Thu, Jan 22, 2004 at 12:32:15AM +0100, Ricard Pradell Buxó wrote:
> Tinc un sistema on conviuen una partició de XP i una altre de Woody, solen ser 
> bons veïns, però no es posen d'acord en l'hora que és. El que passa, és que 
> un marca una hora més que l'altre. és a dir, si XP em diu que son les 12, 
> rearrenco, carrego woody i insisteix que és la 1. Si ho canvio a woody i poso 
> les 12, llavors rearrenco XP i em diu que són les 11. De quina manera puc 
> posar-los d'acord? Crec que l'errada va estar en la instal.lació de woody, 
> que em vaig fer un galimaties en la configuració del rellotge del sistema, 
> però no sé com arreglar-ho.

Què tens en la variable "UTC" al fitxer /etc/default/rcS?

> Mmmmm... la sol.lució "borra XP!!!", tot i ser bona, és inviable de moment...

Aquesta funciona, t'ho dic jo ;)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: