[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: warnings a l'apt-getNo en se gaire d'aixo pero mira:

  LANGUAGE = (unset),
  LC_ALL = (unset),
  LC_CTYPE = "en_US.UTF-8",
  LANG = (unset)

És ben clar que no estan correctament col·locades. O potser si que ho son, pero no en el fitxer en el que l'apt-get ho llegeix.
No et puc ajudar més perquè desconeixo una mica lo de les locales i tal, però crec que va per aquí

Feliç 11111010100!

On Thu, 01 Jan 2004 16:47:32 +0100
Lluís Forns Puigmartí <boig@ya.com> wrote:

> al fer un apt-get rebo aquests erros:
> 
> perl: warning: Setting locale failed.
> perl: warning: Please check that your locale settings:
>   LANGUAGE = (unset),
>   LC_ALL = (unset),
>   LC_CTYPE = "en_US.UTF-8",
>   LANG = (unset)
>   are supported and installed on your system.
> perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
> 
> però les "locales" les he d tindre bé perquè tant en mode consola com en 
> mode X em funcionen tots els caràcters corretament, algú em pot dir si 
> és important i com solucionar-ho?
> 
> 
> gràcies i bon any
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: