[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Entorn de finestresKDe+superkaramba? 


;-)

bye

-----Mensaje original-----
De: Jaume Soler [mailto:jsoler@hacktivisme.org] 
Enviado el: miércoles, 31 de diciembre de 2003 19:30
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: Entorn de finestres

Molt bones de nou. Fa temps vaig veure un escriptori que em va captivar, 
tenia el fons transparent i era la consola, tot l'escriptori de fons i a 
més tenia una petita barra on s'indicava el nivell de la bateria, el 
tràfic de la targeta de xarxa, el nivell de càrrega del 
microprocessador, la memòria RAM que s'utilitzava, entre altres coses.
Algú li sona si quin entorn gràfic és?

Gràcies, Jaume Soler.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: