[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hora del sistemaA mi em passava  el mateix!

Al meu ordinador hi conviuen Debian i Windows 98, i el problema el mateix. A windows són les 15 i a linux són les 13.
No recordo exactament com vaig solucionar-ho, però crec que lo més senzill és:

* Posar des de la BIOS l'hora correcta
* Dir-li al windows que estem en zona horaria GMT +0
* Dir-li al Linux lo mateix


At 12:32 a.m. 22-01-2004, you wrote:
Hola

Tinc un sistema on conviuen una partició de XP i una altre de Woody, solen ser
bons veïns, però no es posen d'acord en l'hora que és. El que passa, és que
un marca una hora més que l'altre. és a dir, si XP em diu que son les 12,
rearrenco, carrego woody i insisteix que és la 1. Si ho canvio a woody i poso
les 12, llavors rearrenco XP i em diu que són les 11. De quina manera puc
posar-los d'acord? Crec que l'errada va estar en la instal.lació de woody,
que em vaig fer un galimaties en la configuració del rellotge del sistema,
però no sé com arreglar-ho.

Mmmmm... la sol.lució "borra XP!!!", tot i ser bona, és inviable de moment...


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Andreu Bassols i Alcón [anigwei]
Webmaster d'Eines!: http://www.eines.info
DIP: http://annys.eines.info/raims
Usuari Linux #291715Reply to: