[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Un ratolí que no acaba de funcionarEl DIACORTOSEMANA 31 Enero 31 2004 18:19, Enric Ferrer escribió:
> Hola:
> M'he llegit tota la documentació sobre XFree86 i la configuració dels
> ratolins i no acabo de conseguir que em funcioni l'scrolling.
> El meu ratoli és un Logitech PS/2 de 2 butons + wheel i em funciona
> però no permet el moviment amb la rodeta?
> Quines opcions hauria de posar a la secció del ratolí del XF86Config-
> 4?.
> Jo tinc posat que el port és /dev/psaux el protocol PS/2 que hi ha 3
> butons (comptant la roda) i no sé si posar quelcom a ZAxisMapping...
> Què podria fer?
> Salutacions.
> Enric.

Jo tinc el mateix, aquesta es la meva configuracio.

Section "InputDevice"
    Identifier   "USB Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "Device"        "/dev/input/mice"
    Option     "SendCoreEvents"    "true"
    Option     "Protocol"       "IMPS/2"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
    Option     "Buttons"        "5"
EndSection


Sort.


-- 
<Eduardo> <-:-> <www.mamedu.com>Reply to: