[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Entorn de finestresfluxbox + gkrellm ? :)

On Mon, Jan 19, 2004 at 01:48:42PM +0100, joan@laigu.net wrote:
> gnome2+gdesklets+root-portal ? ;P 
> 
> Jordi Valverde writes: 
> 
> >KDe+superkaramba?  
> >
> >
> >;-) 
> >
> >bye 
> >
> >-----Mensaje original-----
> >De: Jaume Soler [mailto:jsoler@hacktivisme.org] 
> >Enviado el: miércoles, 31 de diciembre de 2003 19:30
> >Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
> >Asunto: Entorn de finestres 
> >
> >Molt bones de nou. Fa temps vaig veure un escriptori que em va captivar, 
> >tenia el fons transparent i era la consola, tot l'escriptori de fons i a 
> >més tenia una petita barra on s'indicava el nivell de la bateria, el 
> >tràfic de la targeta de xarxa, el nivell de càrrega del 
> >microprocessador, la memòria RAM que s'utilitzava, entre altres coses.
> >Algú li sona si quin entorn gràfic és? 
> >
> >Gràcies, Jaume Soler. 
> >
> >
> >-- 
> >To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> >with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> >listmaster@lists.debian.org 
> >
> > 
> >
> >-- 
> >To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> >with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> >listmaster@lists.debian.org 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> Reply to: