debian-user-catalan Apr 2005 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
3er Seminari Wireless de Mataró Re: Monitorització de servidors Re: Experiències místiques amb l'udev i el raid 1 Re: instal·lar Quake Re: Monitorització de servidors Re: Monitorització de servidors Monitorització de servidors Re: Movilització universitària contra les patents de programari. Movilització universitària contra les patents de programari. Re: Movilització universitària contra les patents de programari. Re: Monitorització de servidors Re: Telefonica tarifa plana reduïda possible? Sincronització Agenda/Bookmarks Güindows-Debian Telefonica tarifa plana reduïda possible? Re: Movilització universitària contra les patents de programari. Accents en openoffice chkrootkit debian i java debian i java -> locales Re: debian i java ... amd64 DRI, Mach64... Em faig un cacau. escriptori doble? etiqueta [SPAM ...] Gravadora de dvd usb Incidencia de virus Re: Latex latex under linux latex... mes taules de particions... mirrors debian Missatges d'inici Opcions per defecte Re: problemes amb les fonts després d'upgrade problemes amb les fonts després d'upgrade Re: problemes amb les fonts després d'upgrade Re: problemes amb les fonts després d'upgrade Recordar noms d'executables Re: Reins reinstal.lar apt-get S'intensifica el debat sobre patents de programari Sectors defectuosos smartlist amb un domini virtual de Postfix Stallman en la UPV SystemRescueCD, qtParted i Reiserfs taula de particions Re: Telefonica tarifa plana reduïda possible? Ubuntu Guide Re: un repositori casolà que rula ja Re: un repositori casolà que rula ja usb pendrive VNC The last update was on 20:34 GMT Sun Jun 17. There are 164 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc