debian-user-swedish Oct 2004 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
Re: SV: "Automatiskt" ansluta MP3-spelare med USB /etc/cron.d/php4 Re: Två screens [OT]lära Spamassassin utan lokal mailbox Re: Använda stock-kernel config Använda stock-kernel config Bränna cd och dvd Re: Bränna cd och dvd Re: Bränna cd och dvd Dags att rösta NEJ till ny fildelningslag på Svenska dagbladet idag. Fråga... Fwd: Ljudproblem med ALSA, snd-intel8x0, låg v ol ym och inga mixer enheter (no mixer ele ms found) Hjälp installera HORDE HEAD Ljudproblem med ALSA, snd-intel8x0, låg volym och inga mixer enheter (no mixer elems found) Re: Ljudproblem med ALSA, snd-intel8x0, låg volym och inga mixer enheter (no mixer elems found) Re: SA-poäng Re: Stänga av ipv6? Re: Re: Stänga av ipv6? Stänga av ipv6? Två screens Re: Två screens Re: Växla virtuella ttyer Re: Växla virtuella ttyer Re: Växla virtuella ttyer Växla virtuella ttyer Re: Fråga... [100% OT] Monstret i Half-Life [100% OT] Re: Biljetter [99% OT] - Dokumentera nät [Fwd: Re: Använda stock-kernel config] Re: [OT?] vad är PXE boot, console redirection? ALSA/SBLive/MIDI: modprobe snd-seq, pmidi etc - haengning Altgr i X Apache2, är det några som kör den? aptitude dist-upgrade auto login med Xdm Biljetter broken packages Byta ip på eth1? Re: Byta ip på eth1? Re: Byta ip på eth1? Cups problem på en Canon Re: En fråga till En fråga till Ett knippe frågor Re: Ett knippe frågor Re: Ett knippe frågor Re: Ett knippe frågor Re: Ett knippe frågor Re: Ett knippe frågor Re: Ett knippe frågor Fel vid sparande av openoffice filer font xterm -> konsole framebuffer med svenska tecken. Grub och debian. here we cmoe! ipv6 K700i, Bluetooth och OBEX kommando? Konqueror och svt webbradio Litet mail problem... Ljudkort Re: Ljudproblem med ALSA, snd-intel8x0, låg volym och inga mixer enheter (no mixer elems found) Re: Ljudproblem med ALSA, snd-intel8x0, låg volym och inga mixer enheter (no mixer elems found) Re: Ljudproblem med ALSA, snd-intel8x0, låg volym och inga mixer enheter (no mixer elems found) lm-sensors och ACPI Min burk har börjat hänga sig. Re: Min burk har börjat hänga sig #2. Re: Min burk har börjat hänga sig #2. Min burk har börjat hänga sig #2. . Re: Min burk har börjat hänga sig #2. Moduler saknas? mp3 -> wav nvidia drivare nvsound On this vote... Re: OT: Söker linux/bsd-distro som kan tömma hårddiskar!? OT: Söker linux/bsd-distro som kan tömma hårddiskar!? Re: OT: Söker linux/bsd-distro som kan tömma hårddiskar!? Ovanligt tyst Dnsmasq. Perl och DAV i apache2 Re: Perl och DAV i apache2 [nästan SOLVED] pre-installed problem med wlan Sabine zu Klampen ist außer Haus. Sarge == stable när? Re: Sarge == stable när? Re: Sarge == stable när? Re: Sarge == stable när? Re: Sarge == stable när? Sarge+Windows Save me and my children! script vid uppstart? sendmail som klient mot relay.bostream.com? (sasl auth plain) Re: shutdown, notifiera användare i X Re: shutdown, notifiera användare i X Re: shutdown, notifiera användare i X shutdown, notifiera användare i X Spamassassin ineffektivt? udev Re: Vad är nyttigast att använda, X eller terminal? Vad är nyttigast att använda, X eller terminal? Re: Wireless nätverk Wireless nätverk The last update was on 06:22 GMT Tue Jan 10. There are 200 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc