[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SA-poängLars Bjarby skrev (2004-10-19, 17:49 +0200):
> Jag skall väl erkänna att jag missade att du körde SA 3.0.0, jag kör 
> den senaste paketerade i Debian Unstable, 2.64.

Version 3.0.0 är den som ligger i debian unstable (som debianiserad
version 3.0.0-1), såvitt jag kan se.


-- 
Pelle Nilsson <pellenilsson@fastmail.fm>
Älvängsvägen 3
172 37 Sundbyberg
08-764 59 58
073-63 800 80Reply to: