[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sendmail som klient mot relay.bostream.com? (sasl auth plain)Jag försöker få sendmail att autentisera mot relay.bostream.com,
den burken kräver att man loggar in med login/lösen i klartext.

Någon som har lyckats med det?

Så här presenterar den sig (efter ehlo):
(Vissa strängar bytta mot NNNN,XXXX,mittmaskinnamn och example.com)

250-endeavour.mit.um.bostream.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-ETRN
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
250 8BITMIME

Så då har jag satt upp /etc/mail/authinfo enligt detta:

AuthInfo:relay.bostream.com     "U:NNNNNNN@bostream" "P:XXXXX" "M:PLAIN"

(Jag har provat I: också.)

Vid test stänger sendmail kanalen efter att ha fått reda på vad bostream
kräver:

<xx@example.com>... Connecting to relay.bostream.com. via esmtp...
220 endeavour.mit.um.bostream.net ESMTP Postfix
>>> EHLO mittmaskinnamn
250-endeavour.mit.um.bostream.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-ETRN
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
250 8BITMIME
>>> QUIT
221 Bye
<xx@example.com>... Deferred: Temporary AUTH failure
Closing connection to relay.bostream.com.

Loggen säger att autentiseringsmekanismerna inte uppfyller kraven.

Oct 16 10:00:32 maskin sendmail[19823]: i9F3bprZ005981: AUTH=client, available mechanisms do not fulfill requirements
Oct 16 10:00:32 maskin sendmail[19823]: AUTH=client, relay=relay.bostream.com., temporary failure, connection abort


Här följer min sendmail.mc. (Jag använder mailertable för att skicka
de som nyttjar SORBS till bostreams smtp-burk då SORBS anser att
alla med dyn. ip är spammare...)
-----------------------------------------------------------------------------
define(`_USE_ETC_MAIL_')dnl
include(`/usr/share/sendmail/cf/m4/cf.m4')dnl
include(`/etc/mail/tls/starttls.m4')dnl
include(`/etc/mail/sasl/sasl.m4')dnl
VERSIONID(`@(#)sendmail.mc      8.9.1a (Linux) 19981026')
OSTYPE(`debian')dnl
DOMAIN(`debian-mta')dnl
LOCAL_CONFIG
Cwmittmaskinnamn
FEATURE(use_cw_file)dnl
FEATURE(use_ct_file)dnl
FEATURE(nouucp, `reject')dnl
FEATURE(access_db)dnl
FEATURE(authinfo)dnl
FEATURE(local_procmail)dnl
FEATURE(mailertable)dnl
FEATURE(`masquerade_envelope')dnl
define(`confTO_IDENT', 0)dnl

MAILER_DEFINITIONS
MAILER(local)dnl
MAILER(smtp)dnl

LOCAL_CONFIG
MASQUERADE_AS(`example.com')dnl
## Custom configurations below (will be preserved)
O MinFreeBlocks=500

define(`LOCAL_MAILER_CHARSET', iso-8859-1)
define(`SMTP_MAILER_CHARSET', iso-8859-1)Reply to: