[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LjudkortHenrik Edberg skrev (2004-10-28, 12:13 -0400):
> Jag har själv haft stora problem med att få Jackd att funka. I stället 
> för att snällt se till att alla applikationer kan använda ljudkortet 
> samtidigt snor Jackd åt sig alla rättigheter och låter ingen annan vara 
> med och leka :(

Jacks jobb är just att sno åt sig ljudkortet och sedan mixa ihop
ljuden från alla program och skicka resultatet till ljudkortet. Alltså
måste alla program gå via Jack för att få ut något ljud.

> Har egentligen bara testat med XMMS med Alsa 
> och OSS plugins. Inget va dem funkade.

Du måste använda XMMS Jack-output plugin. Det verkar finnas två
stycken, se debian-paketen xmms-jack och xmms-jackasyn, skillnaden
framgår av beskrivningarna.

Om du bara vill att flera program ska kunna dela på ljudet är det
kanske bättre att använda ESD eller aRts som stöds av fler
program. Jack är till för mer avancerade behov (jättelåg latency,
möjlighet att skicka ljud från ett program till ett annat).


-- 
Pelle Nilsson <pellenilsson@fastmail.fm>
Älvängsvägen 3
172 37 Sundbyberg
08-764 59 58
073-63 800 80Reply to: