[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Två screensIvar Alm wrote:
> Jag kan köra applikationer på min "andra screen", dvs tv'n genom 'export
> DISPLAY=:0.1' och starta applikationen. Så långt allt väl.
> Det som är lite irriterande är att på tv'n visas en väldigt rutimentär
> variant av min kde-desktop. Den har inte alls samma inställningar som
> jag har på screen 0. Annan bakgrund, andra ikoner etc. Irriterande nog
> så ligger kde's taskbar dessutom kvar synlig även om jag kör igång
> mplayer med fullscreen på den.
> Vill på nåt sätt komma åt den (med mus och tangentbord) så att jag kan
> konfigurera den desktopen. Jag har inte hittat nån info om hur jag
> "växlar" mellan screens...

Jag kör ungefär samma upplägg (dock GNOME istället för KDE) och har
inga problem att komma åt min andra screen med tgb och mus. Hur ser
din XF86Config-4 ut?

Min ser ut på följande vis i ServerLayout (det borde vara den
intressanta biten):

 Section "ServerLayout"
	 Identifier	"Default Layout"
	 Screen		"Screen 1"
	 Screen		"Screen 2" RightOf "Screen 1"
	 InputDevice	"Generic Keyboard"
	 InputDevice	"Configured Mouse"
 EndSection

Jag kan bifoga den kompletta filen om du tror att det kan hjälpa.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.seReply to: