[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LjudkortIvar Alm skrev (2004-10-27, 21:07 +0200):
> Kan man fixa så att flera applikationer kan "dela" på ljudkortet?

Absolut! Du måste installera och köra en s.k. sound daemon. Det finns
flera att välja på: ESD, aRts, JACK, kanske fler.

Alla ljud-program måste dock ha stöd för den daemon du använder: XMMS
t.ex. klarar alla tre, mplayer klarar ESD och aRts, gnome klarar bara
ESD (om du vill ha ljud för systemhändelser) osv.

aRts verkar vara förknippat med KDE tror jag.


-- 
Pelle Nilsson <pellenilsson@fastmail.fm>
Älvängsvägen 3
172 37 Sundbyberg
08-764 59 58
073-63 800 80Reply to: