debian-user-catalan Oct 2006 by subject

[First Page] <
[previous page]
Page 1 of 1 >
[next page]
[Last Page]

[Thread Index] [Date Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]
ISO-8859-15 a UTF-8 de la nova versió estable "error al cargar el sistema operativo" /etc/hosts Re: més Drupal Re: més Drupal RE: openoffice en català Re: openoffice en català Re: imatge de partició sense desmuntar-la Re: més Drupal Re: openoffice en català Re: més Drupal més Drupal Re: pàgina inici apache i drupal Re: més Drupal Re: [OT] ATI o NVIDIA ? Amule remot Re: Amule remot FUNCIONA!!!!! Ancorat a breezy canviar de lloc els mailbox's comande usuaris ? no se que posar Don't be left out, join millions of men in the revolution Ekiga - veu metàlica i talls en la recepció Re: Ekiga - veu metàlica i talls en la recepció Error amule error en smartmontools error gpg key en sources.lists Firefox i el DIN-A4 imatge de partició sense desmuntar-la Re: imatge de partició sense desmuntar-la Re: imatge de partició sense desmuntar-la Re: imatge de partició sense desmuntar-la Re: internet de pujada lenta l'aptitude m'enganya amb els hold mail amb símbols estranys en lloc d'accents Notice of Enrollment open /etc/postfix/main.cf Permission denied openoffice en català Re: openoffice en català potser amb virtualhost? Problemes amb el bind Problemes en arrencar el hald programa per podcasts Proxy Socks sempre acabem tornant a debian So amb Firefox squid y windows 2000 Unnder the Radar Equity The last update was on 10:15 GMT Fri May 17. There are 138 messages. Page 1 of 1.

<<
[previous month]
|<
[first page]
<
[previous page]
Page 1 of 1
>
[next page]
>|
[last page]
>>
[next month]

[Thread Index] [Subject Index] [Author Index] [Other Debian Lists] [Debian Home]

Mail converted by MHonArc