[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: potser amb virtualhost?-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

En/na Ivà ha escrit:

> es resol utilitzant dnsmasq com a DNS intern). Wordpress i altres serveis
> webs guarden el domini al que pertanyen en la seva configuració, i si ho
> configures perque respongui a http://servidor/wordpress, no funciona si
> intentes un http://localhost/wordpress i viceversa.

Potser ho arreglaràs fent servir el mòdul proxy d'apache. No se si
estarà en la versió que fas servir tú, la 2.2.3 ho porta. supossem
que configuras el wordpress en la ip "servidor". Llavors afegeixes
un virtualhost al localhost per que faci de proxy. No ho he provat
mai, però potser et funciona:

ProxyRequests Off

<Proxy *>
 Order deny,allow
 Allow from all
</Proxy>

<VirtualHost localhost:80>

ProxyPass / http://servidor/
ProxyPassReverse / http://servidor/

</VirtualHost>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.3 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFFPyPSVfvsWQAffzIRAm8xAKCxSJP4C2O/gaCXV7luVQO99lxLXQCeMHVR
DYlKhT1K+Az8ZJjmYnQjA1I=
=vq85
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: