[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: imatge de partició sense desmuntar-laSi, tindré que mirar-lo (el Mondo) perque al preu que està la llicència del trueimage (699?) no donen ganes de cromprar-la

Merci a tots per l'ajuda


> Sembla que MondoRescue fa el que demanes, de totes formes s'han de parar 
> els programes que puguin fer canvis en fitxers (BBDD,etc...) ja que si 
> fas una verificació de la còpia doncs segurament fallarà.
> Es pot utilitzar des de la línia de comandes o sigui que no crec que 
> sigui massa difícil posar-ho en un cron :), a més pot gravar a CD o a cinta.
> 
> Imagino que ubuntu el tindrà al seu repositori ( a Debian etch hi és)
> 
> http://www.mondorescue.org/
> 
> 
> 
> stokerr@gmail.com wrote:
> > Hola a tota la llista
> >
> > estic buscan un soft que em permeti fer una imatge de la particó del sistema sense tenir que desmuntar ni parar el sistema
> > (com per exemple el True Image en windows)
> >
> > la idea es que  vagi fent la imatge  de la partició del sustema  automaticament cada x setmanes (cron)
> >
> > es possible amb linux?
> >
> > la màquina te instal·lat un ubuntu-server 2.6.15-27 sense interficie gràfica
> >
> >
> > Stoker
> >
> >
> >
> >   
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

StokerReply to: