[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: error en smartmontoolsNo feu cas del meu últim mail, _sí_ hi ha suport a partir del kernel 2.6.15

Salut!!

> No és per posar-me on no dec, però sembla que no (SATA no és ATA):
> http://smartmontools.sourceforge.net/#testinghelp
>
> Copio:
> "If you use the new libata drivers, it won't work correctly because libata
> doesn't yet support the needed ATA-passthrough ioctl() calls"
>
> excepte si uses el disc SATA com si fos un IDE, clar...
>
> Salut!!
>
Reply to: