[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

canviar de lloc els mailbox'sHola,

estic configurant un servidor de correu amb postfix+couirier+procmail+squirrelmail i tinc un petit problema

em deixa el mail a /var/mail i jo ho he configurar perque el baixi de  /mnt/particio2/usuaris/usuari/Maildir


que he de fer perque el lliuri on jo vull?

Salud

StokerReply to: