[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

imatge de partició sense desmuntar-laHola a tota la llista

estic buscan un soft que em permeti fer una imatge de la particó del sistema sense tenir que desmuntar ni parar el sistema
(com per exemple el True Image en windows)

la idea es que  vagi fent la imatge  de la partició del sustema  automaticament cada x setmanes (cron)

es possible amb linux?

la màquina te instal·lat un ubuntu-server 2.6.15-27 sense interficie gràfica


StokerReply to: