[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar de lloc els mailbox'sMira't /etc/courier/maildroprc.

I suposo que t'hauras de mirar la configuracio del courier-imap o courier-pop3

El Saturday 28 October 2006 11:48, stokerr@gmail.com va escriure:
> Hola,
>
> estic configurant un servidor de correu amb
> postfix+couirier+procmail+squirrelmail i tinc un petit problema
>
> em deixa el mail a /var/mail i jo ho he configurar perque el baixi de 
> /mnt/particio2/usuaris/usuari/Maildir
>
>
> que he de fer perque el lliuri on jo vull?
>
> Salud
>
> Stoker

-- 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
:: Jaume Sabater
:: administrador de sistemes
:: jaume@argus.net

  Un hacker no va a reunions de hackers
  argus.net TECNOLOGIA CREATIVA 
  "creant en la web des de 1995"

  www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | info@argus.net
  Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | BarcelonaReply to: