[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: open /etc/postfix/main.cf Permission deniedA veure si puc contestar a les teves preguntes correctament:

/etc/postfix/main.cf:
-rw-r--r-- 1 root root 1381 2006-10-05 02:17 main.cf

/etc/postfix
drwxr--r--  4 root   root    1024 2006-10-05 02:43 postfix

/var/spool/postfix:
drwxr-xr-x 19 root    root    1024 2006-07-03 07:13 postfix

/var/spool/mail:
-rw------- 1 mail   mail  1741 2006-07-03 00:14 mail

Tinc a passwd un usuari postfix, que no sé si deu ser el que llança el
procés de correu, doncs a main.cf tinc:
mail_owner = postfix

No tinc ni idea de amb quin usuari s'executa drupal (com ho puc
saber?), però tinc:
/etc/drupal:
drwxr-xr-x  3 root   root    1024 2006-10-05 00:42 drupal

ls -l drupal/
total 8
-rw-r--r-- 1 root   root   155 2006-10-01 20:55 apache.conf
-rw-r----- 1 www-data www-data 2067 2006-10-04 09:13 conf.php
-rw-r--r-- 1 root   root   2091 2006-10-04 09:22 htaccess
drwxr-xr-x 2 root   root   1024 2006-08-08 22:44 themes

El postfix no s'executa en una 'jail', que jo sàpiga. ho tinc tal i
com s'instala per defecte a Sarge. El main.cf el vaig configurar jo
mirant documentació per internet i pel sistema de prova/error, i tinc:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
mail_owner = postfix
myorigin = /etc/mailname
inet_interfaces = $myhostname, localhost
unknown_local_recipient_reject_code = 550
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
home_mailbox = /home/usuari/Maildir/
mail_spool_directory = /var/spool/mail
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_security_options =
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl/client_passwords
#smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
#lmtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
#DEBCONF
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
myhostname = servidor
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = servidor, localhost.localdomain, localhost
relayhost = smtp2.adsl.ya.com
mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8
mailbox_command = /usr/bin/procmail
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
notify_classes = resource,software,bounce,delay,policy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El log era del syslog, a /var/log/mail.err:

Oct 5 02:16:48 servidor postfix/sendmail[23978]: fatal: open
/etc/postfix/main.cf: Permission denied

/var/log/mail.info:

Oct 5 02:16:48 servidor postfix/sendmail[23978]: fatal: open
/etc/postfix/main.cf: Permission denied

a /var/log/mail.log:

Oct 5 15:14:15 servidor postfix/sendmail[25490]: fatal: open
/etc/postfix/main.cf: Permission denied

a /var/log/mail.warn:

Oct 5 15:14:15 servidor postfix/sendmail[25490]: fatal: open
/etc/postfix/main.cf: Permission denied

Una mica repetitiu, el noi. No sé si serà significatiu, però per cada
intent d'enviar un mail amb drupal, aquest missatge surt dues vegades,
amb un segon de diferència entre un i altre.

El servidor de correu el tinc configurat de la següent manera:

rebre:

fetchmail-> procmail -> spamassassin, clamav, anomy-sanitizer. Crec
que els mails que passen per els "recipes" de procmail van directe a
/home/usuari/maildir, sense utilitzar postfix, o així és com ho vaig
entendre a la documentació.

Enviar:

Tots els ordinadors de la xarxa local, l'envien directament al port 25
d'aquesta màquina (servidor) des d'on s'envia al relayhost de ya.com,
com diu al fitxer de configuració. Molts programes d'aquest servidor
(cron, apache, snort, el MAILER_DAEMON del postfix, etc) poden
enviar-me mails en local sense problemes, però aquí ja no sé si ho
envien directe a l'spool o fan servir postfix.
Recullo el correu amb Dovecot.

Amb aquesta configuració, el sistema de correu funciona bé, al menys
rebo, filtro i envio correctament, excepte amb drupal.

Espero que et serveixi la informació, i gràcies per l'interès.

RPB

Reply to: