[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sempre acabem tornant a debian-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

En/na Cubells ha escrit:
> Casualitats de la vida, Carles:
>
> Acabo de llegir a Panet Ubuntu que Alberto Milone ha penjat una nova
> versió dels drivers nvdia:
> http://albertomilone.com/driver.html
>
> Sembla ser que el teu problema és un problema de seguretat greu i té
> a veure amb el glyph rendering:
> http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1971
>
>
> Aquest problema de seguretat afecta a les versions 1.0-8762 (que és
> la que has de tenir tu al teu Ubuntu...) i la versió 1.0-8774.
> Les versions que no estan afectades són la 1.0-8178 o la 1.0-7184
> (comprova si alguna d'aquestes és la de Sarge per curiositat...)
> Teòricament la nova versió de Milone 8776 (non-legacy drivers) no té
> aquesta vulnerabilitat.
>
> Prova a instal·lar-te la nova (8776) o alguna de les antigues (8178)...
>
> Salut, sort i ja ens contes com t'ha anat!!
>
>
Hola Vicent :
Ho he provat i no funciona mireu la explicació detallada amb les
linies de comandes que us he copiat, ja hem direu que puc fer, si és
que puc fer quelcom.
Carles.


- --
Usuari de GNU Linux Debian sarge i Ubuntu Dapper

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFFO5hcqrDM2T2WGLERAkA7AJ9tBRhBrAG+gCCMfQcZvgxgPboqhwCfdFzu
BqzRRcWaK899lyWD+sWqVGo=
=u9hX
-----END PGP SIGNATURE-----

Mirem la versió de nucli a debian sarge:
carles@debian:~$ uname -r
2.6.8-2-686

Mirem la versió de nvidia a Debian Sarge:
carles@debian:~$ dpkg -l nvidia-glx
Desitjat=Desconegut(u)/Instal·la(i)/Elimina(r)/Neteja(p)/Atura(h)
| Estat=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Estat,Err: majúsc.=dolent)
||/ Nom            Versió          Descripció
+++-=========================-=========================-===============================
ii nvidia-glx        1.0.7174-3        NVIDIA binary XFree86 4.x driver
carles@debian:~$

Ara ja sóm a Ubuntu. Deixem constància del nucli:
carles@carles-desktop:~$ uname -r
2.6.15-27-686

I comprovem quin paquet nvida tenim:
carles@carles-desktop:~$ dpkg -l nvidia-glx
Desitjat=Desconegut(u)/Instal·la(i)/Elimina(r)/Neteja(p)/Atura(h)
| Estat=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Estat,Err: majúsc.=dolent)
||/ Nom      Versió    Descripció
+++-==============-==============-============================================
ii nvidia-glx   1.0.8762+2.6.1 NVIDIA binary XFree86 4.x/X.Org driver
carles@carles-desktop:~$

Recollim la clau gpg dels paquets de albertomilone:
carles@carles-desktop:~$ wget http://albertomilone.com/drivers/tseliot.asc
--16:08:05-- http://albertomilone.com/drivers/tseliot.asc
      => `tseliot.asc'
S'està resolent albertomilone.com... 68.178.232.90
S'està connectant a albertomilone.com|68.178.232.90|:80... connectat.
HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta... 200 OK
Mida: 1,704 (1.7K) [text/plain]

100%[=================================================================================================================>] 1,704     --.--K/s

16:08:15 (14.41 KB/s) - s'ha desat «tseliot.asc» [1704/1704]

Importem la clau i la insta·lem:
carles@carles-desktop:~$ gpg --import tseliot.asc
gpg: key 8EB26AF1: public key "Alberto Milone (tseliot) <albertomilone@alice.it>" imported
gpg: Nombre total processat: 1
gpg:        importades: 1
carles@carles-desktop:~$ gpg --export --armor albertomilone@alice.it | sudo apt-key add -
Password:
OK
carles@carles-desktop:~$ sudo gedit /etc/apt/sources.list

Afegim a /etc/apt/sources.list la linia:
# repositoris nvidia-glx
deb http://albertomilone.com/drivers/dapper/legacy/32bit binary/

Actualitzem el sistema:
carles@carles-desktop:~$ sudo apt-get update
Password:
Des:1 http://security.ubuntu.com dapper-security Release.gpg [191B]
Ign http://wine.budgetdedicated.com dapper Release.gpg
Obj http://security.ubuntu.com dapper-security Release
Ign http://albertomilone.com binary/ Release.gpg
Obj http://wine.budgetdedicated.com dapper Release
Des:2 http://archive.ubuntu.com dapper Release.gpg [189B]
Des:3 http://archive.ubuntu.com dapper-updates Release.gpg [191B]
Obj http://security.ubuntu.com dapper-security/main Packages
Ign http://wine.budgetdedicated.com dapper/main Packages
Des:4 http://archive.ubuntu.com dapper-backports Release.gpg [191B]
Ign http://albertomilone.com binary/ Release
Obj http://archive.ubuntu.com dapper Release
Obj http://security.ubuntu.com dapper-security/restricted Packages
Obj http://security.ubuntu.com dapper-security/universe Packages
Obj http://wine.budgetdedicated.com dapper/main Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-updates Release
Obj http://security.ubuntu.com dapper-security/multiverse Packages
Obj http://albertomilone.com binary/ Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-backports Release
Obj http://archive.ubuntu.com dapper/main Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper/restricted Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper/universe Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper/multiverse Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-updates/main Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-updates/restricted Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-updates/universe Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-updates/multiverse Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-backports/main Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-backports/restricted Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-backports/universe Packages
Obj http://archive.ubuntu.com dapper-backports/multiverse Packages
4B descarregats en 5s (1B/s)
S'està llegint la llista de paquets... Fet 

Rebem 10 segons més tard un avis del sistema per actualitzar automaticament els paquets:
linux-restricted-modules-2.6.15-27-686
linux-restricted-modules-common
nvidia-glx

Ho faig.

Reinicie en mode segur sense terminal x.
Fem sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
canviem vesa per nvidia
sudo init 6

Mirem la nova versió de nvidia:
carles@carles-desktop:~$ dpkg -l nvidia-glx
Desitjat=Desconegut(u)/Instal·la(i)/Elimina(r)/Neteja(p)/Atura(h)
| Estat=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Estat,Err: majúsc.=dolent)
||/ Nom      Versió    Descripció
+++-==============-==============-============================================
ii nvidia-glx   1.0.8774+2.6.1 NVIDIA binary XFree86 4.x/X.Org driver
carles@carles-desktop:~$

Provem la web de softcatala.
ERRADA PETA EL SISTEMA.

Copie ací /var/log/messages ( la darrera part)

Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: abort on (ERROR)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: abort on (BUSY)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: abort on (VOICE)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: abort on (NO CARRIER)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: abort on (NO DIALTONE)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: abort on (NO DIAL TONE)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: abort on (NO ANSWER)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: send (ATZ^M)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: send (AT&FH0M0^M)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: expect (OK)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: ATZ^M^M
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: OK
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: -- got it 
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: send (ATDT909400401^M)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: timeout set to 75 seconds
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: expect (CONNECT)
Oct 22 17:44:09 localhost chat[14212]: ^M
Oct 22 17:44:38 localhost chat[14212]: 0^MATDT909400401^M^M
Oct 22 17:44:38 localhost chat[14212]: CONNECT
Oct 22 17:44:38 localhost chat[14212]: -- got it 
Oct 22 17:44:38 localhost pppd[14109]: Serial connection established.
Oct 22 17:44:38 localhost pppd[14109]: Using interface ppp0
Oct 22 17:44:38 localhost pppd[14109]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS0
Oct 22 17:44:39 localhost pppd[14109]: CHAP authentication succeeded: 
Oct 22 17:44:39 localhost pppd[14109]: CHAP authentication succeeded
Oct 22 17:44:40 localhost kernel: [17179900.200000] PPP BSD Compression module registered
Oct 22 17:44:40 localhost kernel: [17179900.260000] PPP Deflate Compression module registered
Oct 22 17:44:40 localhost pppd[14109]: local IP address 80.102.40.66
Oct 22 17:44:40 localhost pppd[14109]: remote IP address 62.36.200.17
Oct 22 17:44:40 localhost pppd[14109]: primary  DNS address 62.36.225.150
Oct 22 17:44:40 localhost pppd[14109]: secondary DNS address 62.37.228.20
Oct 22 17:44:40 localhost kernel: [17179900.896000] ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Oct 22 17:44:40 localhost kernel: [17179900.972000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Oct 22 17:44:40 localhost kernel: [17179900.980000] ip_conntrack version 2.4 (4095 buckets, 32760 max) - 232 bytes per conntrack
Oct 22 17:45:24 localhost gconfd (carles-5339): S'ha rebut el senyal 15, s'està tancant netament.
Oct 22 17:45:24 localhost gconfd (carles-5339): S'està sortint
Oct 22 17:45:25 localhost kernel: [17179945.620000] agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
Oct 22 17:45:25 localhost kernel: [17179945.620000] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
Oct 22 17:45:25 localhost kernel: [17179945.620000] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
Oct 22 17:45:42 localhost gconfd (carles-17392): s'està iniciant (versió 2.14.0), pid 17392 usuari «carles»
Oct 22 17:45:42 localhost gconfd (carles-17392): S'ha resolt l'adreça «xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory» a una font de configuració de només lectura a la posició 0
Oct 22 17:45:42 localhost gconfd (carles-17392): S'ha resolt l'adreça «xml:readwrite:/home/carles/.gconf» a una font de configuració d'escriptura a la posició 1
Oct 22 17:45:42 localhost gconfd (carles-17392): S'ha resolt l'adreça «xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults» a una font de configuració de només lectura a la posició 2
Oct 22 17:45:42 localhost gconfd (carles-17392): S'ha resolt l'adreça «xml:readonly:/var/lib/gconf/debian.defaults» a una font de configuració de només lectura a la posició 3
Oct 22 17:45:42 localhost gconfd (carles-17392): S'ha resolt l'adreça «xml:readonly:/var/lib/gconf/defaults» a una font de configuració de només lectura a la posició 4
Oct 22 17:45:43 localhost gconfd (carles-17392): S'ha resolt l'adreça «xml:readwrite:/home/carles/.gconf» a una font de configuració d'escriptura a la posició 0

Copie ací /var/log/Xorg.0.log (tot):

X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Build Operating System:Linux 2.6.15.7 i686
Current Operating System: Linux carles-desktop 2.6.15-27-686 #1 SMP PREEMPT Sat Sep 16 02:13:27 UTC 2006 i686
Build Date: 16 March 2006
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Oct 22 17:45:25 2006
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |  |-->Monitor "PHILIPS 109S"
(**) |  |-->Device "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "stylus"
(**) |-->Input Device "cursor"
(**) |-->Input Device "eraser"
(WW) The directory "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "/usr/share/X11/fonts/misc,/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/share/X11/fonts/Type1,/usr/share/X11/fonts/100dpi,/usr/share/X11/fonts/75dpi,/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.2
	X.Org Video Driver: 0.8
	X.Org XInput driver : 0.5
	X.Org Server Extension : 0.2
	X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(++) using VT number 8

(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1039,0645 card 1043,8078 rev 02 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 1039,0001 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:02:0: chip 1039,0961 card 0000,0000 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 1039,0016 card 0000,0000 rev 00 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:02:2: chip 1039,7001 card 1043,807a rev 07 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:02:3: chip 1039,7001 card 1043,807a rev 07 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:02:5: chip 1039,5513 card 1043,807a rev d0 class 01,01,80 hdr 80
(II) PCI: 00:09:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0a:0: chip 1102,0002 card 1102,8061 rev 07 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0a:1: chip 1102,7002 card 1102,0020 rev 07 class 09,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0d:0: chip 1106,3044 card 1106,3044 rev 46 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0322 card 1682,1280 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xdff00000 - 0xfebfffff (0x1ed00000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:2:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] rev 161, Mem @ 0xd7000000/24, 0xe0000000/28
(II) Addressable bus resource ranges are
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd8000000 from 0xdbffffff to 0xd7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xd4800000 - 0xd48007ff (0x800) MX[B]
	[1] -1	0	0xd5000000 - 0xd50000ff (0x100) MX[B]
	[2] -1	0	0xd6000000 - 0xd6000fff (0x1000) MX[B]
	[3] -1	0	0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
	[4] -1	0	0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
	[5] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[6] -1	0	0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[7] -1	0	0x00009800 - 0x0000987f (0x80) IX[B]
	[8] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
	[9] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a41f (0x20) IX[B]
	[10] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
	[11] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000e600 - 0x0000e61f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
	[0] -1	0	0xd4800000 - 0xd48007ff (0x800) MX[B]
	[1] -1	0	0xd5000000 - 0xd50000ff (0x100) MX[B]
	[2] -1	0	0xd6000000 - 0xd6000fff (0x1000) MX[B]
	[3] -1	0	0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
	[4] -1	0	0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
	[5] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[6] -1	0	0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[7] -1	0	0x00009800 - 0x0000987f (0x80) IX[B]
	[8] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
	[9] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a41f (0x20) IX[B]
	[10] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
	[11] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000e600 - 0x0000e61f (0x20) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) All system resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0xd4800000 - 0xd48007ff (0x800) MX[B]
	[5] -1	0	0xd5000000 - 0xd50000ff (0x100) MX[B]
	[6] -1	0	0xd6000000 - 0xd6000fff (0x1000) MX[B]
	[7] -1	0	0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
	[8] -1	0	0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
	[9] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[12] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[13] -1	0	0x00009800 - 0x0000987f (0x80) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a41f (0x20) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000e600 - 0x0000e61f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 7.0.0, module version = 2.1.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8774
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.2
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.1.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.8774
	Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.1
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.3
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) LoadModule: "wacom"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.5
(II) Wacom driver level: 47-0.7.2 $
(II) NVIDIA X Driver 1.0-8774 Tue Aug 1 20:56:50 PDT 2006
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.0.0, module version = 0.1.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 0.8
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0xd4800000 - 0xd48007ff (0x800) MX[B]
	[5] -1	0	0xd5000000 - 0xd50000ff (0x100) MX[B]
	[6] -1	0	0xd6000000 - 0xd6000fff (0x1000) MX[B]
	[7] -1	0	0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
	[8] -1	0	0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
	[9] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[12] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[13] -1	0	0x00009800 - 0x0000987f (0x80) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a41f (0x20) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000e600 - 0x0000e61f (0x20) IX[B]
(II) resource ranges after probing:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0xd4800000 - 0xd48007ff (0x800) MX[B]
	[5] -1	0	0xd5000000 - 0xd50000ff (0x100) MX[B]
	[6] -1	0	0xd6000000 - 0xd6000fff (0x1000) MX[B]
	[7] -1	0	0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
	[8] -1	0	0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
	[9] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[12] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[13] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[14] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[15] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[16] -1	0	0x00009800 - 0x0000987f (0x80) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a41f (0x20) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000e600 - 0x0000e61f (0x20) IX[B]
	[22] 0	0	0xdffe03b0 - 0xdffe03bb (0xc) IS[B]
	[23] 0	0	0xdffe03c0 - 0xdffe03df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce FX 5200 at PCI:1:0:0
(--) NVIDIA(0): VideoRAM: 262144 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.34.20.27.00
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 4X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce FX 5200 at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0):   Philips 109S2 (CRT-0)
(--) NVIDIA(0): Philips 109S2 (CRT-0): 350.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):   "1600x1200"
(II) NVIDIA(0):   "1280x1024"
(II) NVIDIA(0):   "1024x768"
(II) NVIDIA(0):   "800x600"
(II) NVIDIA(0):   "640x480"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1600 x 1200
(WW) NVIDIA(0): No size information available in CRT-0's EDID; cannot compute
(WW) NVIDIA(0):   DPI from EDID.
(==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
	[0] 0	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B]
	[1] 0	0	0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B]
	[2] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[3] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[4] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[6] -1	0	0xd4800000 - 0xd48007ff (0x800) MX[B]
	[7] -1	0	0xd5000000 - 0xd50000ff (0x100) MX[B]
	[8] -1	0	0xd6000000 - 0xd6000fff (0x1000) MX[B]
	[9] -1	0	0xd6800000 - 0xd6800fff (0x1000) MX[B]
	[10] -1	0	0xd8000000 - 0xd7ffffff (0x0) MX[B]O
	[11] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xd7000000 - 0xd7ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[13] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
	[14] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
	[15] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
	[16] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[17] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x00009800 - 0x0000987f (0x80) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a007 (0x8) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a41f (0x20) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000e600 - 0x0000e61f (0x20) IX[B]
	[24] 0	0	0xdffe03b0 - 0xdffe03bb (0xc) IS[B]
	[25] 0	0	0xdffe03c0 - 0xdffe03df (0x20) IS[B]
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1600x1200"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(WW) NVIDIA(0): Option "UseFBDev" is not used
(==) RandR enabled
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
error opening security policy file /etc/X11/xserver/SecurityPolicy
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Generic Keyboard: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Generic Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "es"
(**) Generic Keyboard: XkbLayout: "es"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
(**) Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
(**) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice"
(**) Configured Mouse: Protocol: "ExplorerPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 9
(**) Option "SendCoreEvents"
(**) stylus: always reports core events
(**) stylus device is /dev/wacom
(**) stylus is in absolute mode
(**) stylus: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) WACOM: suppress value is 2
(**) Option "BaudRate" "9600"
(**) stylus: serial speed 9600
(**) Option "SendCoreEvents"
(**) cursor: always reports core events
(**) cursor device is /dev/wacom
(**) cursor is in relative mode
(**) cursor: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) WACOM: suppress value is 2
(**) Option "BaudRate" "9600"
(**) cursor: serial speed 9600
(**) Option "SendCoreEvents"
(**) eraser: always reports core events
(**) eraser device is /dev/wacom
(**) eraser is in absolute mode
(**) eraser: forcing TabletPC ISD V4 protocol
(**) WACOM: suppress value is 2
(**) Option "BaudRate" "9600"
(**) eraser: serial speed 9600
(II) XINPUT: Adding extended input device "eraser" (type: Wacom Eraser)
(II) XINPUT: Adding extended input device "cursor" (type: Wacom Cursor)
(II) XINPUT: Adding extended input device "stylus" (type: Wacom Stylus)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
(**) Option "Device" "/dev/wacom"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
	No such file or directory.
Error opening /dev/wacom : No such file or directory
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
	No such file or directory.
Error opening /dev/wacom : No such file or directory
(**) Option "Device" "/dev/wacom"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
	No such file or directory.
Error opening /dev/wacom : No such file or directory
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
	No such file or directory.
Error opening /dev/wacom : No such file or directory
(**) Option "Device" "/dev/wacom"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
	No such file or directory.
Error opening /dev/wacom : No such file or directory
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/wacom
	No such file or directory.
Error opening /dev/wacom : No such file or directory
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
AUDIT: Sun Oct 22 17:45:27 2006: 17324 X: client 2 rejected from local host
AUDIT: Sun Oct 22 17:45:27 2006: 17324 X: client 4 rejected from local host
AUDIT: Sun Oct 22 17:45:27 2006: 17324 X: client 3 rejected from local host
AUDIT: Sun Oct 22 17:45:27 2006: 17324 X: client 6 rejected from local host
AUDIT: Sun Oct 22 17:45:27 2006: 17324 X: client 5 rejected from local host
AUDIT: Sun Oct 22 17:45:27 2006: 17324 X: client 3 rejected from local host
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"

Quin error he comés ?
 


Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: