[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

error en smartmontoolsBe, segueixo configurant el meu servidor particular :)

ara el problema el tinc amb smartmontools i els disc SATA

root@server:/etc# /etc/init.d/smartmontools start
 * Enabling S.M.A.R.T. for /dev/hda                                                          [ ok ]
 * Enabling S.M.A.R.T. for /dev/sda                                                          [fail]
 * Enabling S.M.A.R.T. for /dev/sdb                                                          [fail]
 * Starting S.M.A.R.T. daemon...                                                           [ ok ]

com veieu el dimoni done error amb els serial ata

en el smartd.conf hi he afegit

/dev/hda -H -m stokerr@gmail.com
/dev/sda -d ata -H -m stokerr@gmail.com
/dev/sdb -d ata -H -mstokerr@gmail.com

alguna idea?

StokerReply to: