[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /etc/hostsJaume Sabater dixit:
> A /etc/host.conf hi tens configurada la preferència alhora de consultar
> noms de host:
>
> # cat /etc/host.conf
> order hosts,bind
> multi on
>
> Això sí: Les aplicacions "host" i "dig" consulten directament a DNS sense
> passar per l'/etc/hosts. Les restants faran lo que diguis a /etc/host.conf.

I també podem configurar-ho al fitxer '/etc/nsswitch.conf', tot i que és 
menys habitual.

La forma "estàndard" de resoldre noms en Linux és amb la 
funció 'gethostbyname()' però cada desenvolupador pot acabar fent el que li 
roti. Si vols veure si un determinat programa llegeix el '/etc/hosts' pots 
xafardejar-ho amb el 'strace'.


# strace ping -c1 www.debian.org 2>&1" | grep ^open
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
open("/lib/tls/i686/cmov/libresolv.so.2", O_RDONLY) = 3
open("/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6", O_RDONLY) = 3
open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY)   = 4
open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY)   = 4
open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY)  = 4
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 4
open("/lib/tls/i686/cmov/libnss_files.so.2", O_RDONLY) = 4
open("/etc/host.conf", O_RDONLY)    = 4
open("/etc/hosts", O_RDONLY)      = 4
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 4
open("/lib/tls/i686/cmov/libnss_dns.so.2", O_RDONLY) = 4
open("/etc/hosts", O_RDONLY)      = 4

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: