[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: open /etc/postfix/main.cf Permission deniedrpb dixit:
> /etc/postfix
> drwxr--r--   4 root     root        1024 2006-10-05 02:43 postfix

Amb els permisos així un procés "no-root" no podrà veure el contingut del 
directori. Els permisos d'execució en un directori signifiquen "dret de pas". 
Podria ser això? Prova,
	# chmod a+x /etc/postfix/

> No tinc ni idea de amb quin usuari s'executa drupal (com ho puc
> saber?), però tinc:

Si no has fet res "exòtic" i executes el Drupal amb el típic Apache+mod_php 
l'usuari és 'www-data'. Pots provar a logar-te com a tal ('# sudo - 
www-data') i enviar un mail des de la línia de comanes. Seria fantàstic que 
també fallés. :-)

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: