[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openoffice en català::  no puc fer accents.
:: >

A veure si és el libx11.  Ho dic perquè jo vaig tenir problemes 
d'accents amb el paquet

libx11-data 1.0.3-1  X11 client-side library

que vaig haver de baratar per una versió anterior 1.0.0-9. fins que 
la 1.0.3-2 va corregir el bug.


Mateu


.Reply to: