[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sempre acabem tornant a debianOn Sat, 21 Oct 2006 11:28:35 +0200
hubble wrote:

> És curiós, cada vegada que em posiciono a sobre del misatge que has enviat amb els fitxers adjunts em peta el client de correu (sylpheed), cosa que no acostuma a pasar-me :?
Jo faig servir Sylpheed-Claws (veuràs la versió a la capçalera
X-Mailer ;-)) i no em peta
> 
> A algú mes li pasa?
> 
Salutacions
> 8-)
> 
> 
> 
> 
> -- 
> _________________________________________________
> / gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
> \_________________________________________________ /
>   \
>    \ (__)   _      _   _   _     
>     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
>  /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
> / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
> * ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
>  ~~  ~~                    
>  Registered user num. 368051 
>  and did not take anything above.
> ------
> Ara sona:
> Albert Pla
> "La nana de l'Antònio"
> Ho sento molt
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


--

Miquel (a.k.a. Ton)
Linux User #286784
GPG Key : 4D91EF7F
Debian GNU/Linux (Linux Wolverine 2.6.14)

Welcome to the jungle, we got fun and games
Guns n' Roses


______________________________________________
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.comReply to: