[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar de lloc els mailbox'sHola

* stokerr@gmail.com [28-10-2006 11:48:32] va escriure:
> 
> estic configurant un servidor de correu amb postfix+couirier+procmail+squirrelmail i tinc un petit problema
> 
> em deixa el mail a /var/mail i jo ho he configurar perque el baixi de  /mnt/particio2/usuaris/usuari/Maildir
> 
> 
> que he de fer perque el lliuri on jo vull?

Jo no sé com funciona amb postfix; però sí que estic segur que quan
agafes el correu d'un altre servidor (fetchmail) el qui "reparteix" el
correu a les carpetes que tu vols és el procmail. Suposo, no n'estic
segur, que si montes un servidor li has de dir al postfix que el teu MDA
és el procmail...

Una possible regla perquè tot el correu es guardi a la carpeta que tu
vols pot ser:

	:0
	* ^To:.*
	/mnt/particio2/usuaris/usuari/Maildir

Espero que et sigui d'utilitat.


AlbertReply to: