[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Error amulecarles dixit:
> The library used 2.6 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 102,wx
> containers,compatible with 2.4),
> and your program used 2.6 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI
> 1002,wx containers,compatible with 2.4).
> Avortat

Estic molt peix en compiladors però sembla que tens compilat l'amule amb una 
versió del compilador i les libwxgtk amb un altre.

Comprova que t'ha fet upgrade tant de l'amule com de tots els *wx*. Suposo que 
tot ho tens instal·lat de .debs binaris, oi? (Que no has compilat res tu 
mateix).

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.netReply to: