[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

/etc/hostsRebo missatge d'una altre màquina que tenen adreces 
ftp://patata2/elquesigui --avisos de fax del HylaFAX que hauria de configurar 
millor, però per mi ja passo ;)

Cansat de copiaferrar les adreces a un visor de fax i canviar patata2 per 
192.168.0.22, he afegit

192.168.0.22  patata2

al /etc/hosts

Ho comprovo amb el programa host, i resol la IP externa, no la 192.168.0.22 
esperada:

---------------------------
$ host patata2
patata2.bitassa.net has address x.x.x.x
---------------------------

(x.x.x.x = la d'Internet)

Clar, vaig donar d'alta al DNS la patata2 perquè hi tenc un servei que cal des 
de fora.

Si creo el patata3 a /etc/hosts, veig que el programa host no la veu:

---------------------------
$ host patata3
Host patata3 not found: 3(NXDOMAIN)
---------------------------

Pregunta 1: dedueixo que host passa del hosts, és així?

Alguns programes com wget, Firefox o Konqueror veuen el patata2 a la intranet:

---------------------------
$ wget patata2
--20:38:14--  http://patata2/
           => `index.html'
S'està resolent patata2... 192.168.0.22
S'està connectant a patata2|192.168.0.22|:80...connectat.
HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta...200 OK
Mida: 1,456 (1.4K) [text/html]

[...]

20:38:14 (4.58 MB/s) - s'ha desat «index.html» [1456/1456]
---------------------------

Pregunta 2: qualcú té experiència amb la validesa del /etc/hosts a la resta de 
programari?  Vull dir si em puc refiar que tothom el consultarà abans que el 
DNS, i no el que ha fet el programa hosts.  Per no posar un bind, em fa 
mandra mantenir un servei més a aquest ordinador, pel que l'uso (la fixació 
KISS per aquestes coses O:)

Gràcies :)-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.Reply to: