[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb el bindBones !!!

De sobte i després d'alguna actualització, avantatges de tindre un mix
entre Sarge i testing, m'he trobat que el server bind que fa de primari de
l'escola no funciona correctament, he donat un cop d'ull a dnsdoctor i diu
el següent:

Warning
w: Host doesn't reply to ICMP requests (firewall?)

  * ns1.joseptous.org./80.37.32.19
  * udns1.ultradns.net./204.69.234.1


w: [TEST nameserver IP reverse]: server failure (IN/PTR:
19.32.37.80.in-addr.arpa.)

  * ns1.joseptous.org./80.37.32.19


w: [TEST nameserver IP reverse matching nameserver name]: server failure
(IN/PTR: 19.32.37.80.in-addr.arpa.)

  * ns1.joseptous.org./80.37.32.19

Per exemple desde casa puc fer

cosa@ns:~$ dig @80.37.32.19 joseptous.org in any

; <<>> DiG 9.3.2-P1 <<>> @80.37.32.19 joseptous.org in any
; (1 server found)
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8656
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 10, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; QUESTION SECTION:
;joseptous.org.         IN   ANY

;; ANSWER SECTION:
joseptous.org.     86400  IN   MX   10 mail.joseptous.org.
joseptous.org.     86400  IN   TXT   "Telefon de contacte
620216125"
joseptous.org.     86400  IN   TXT   "Linux Joseptous Dot Org"
joseptous.org.     86400  IN   HINFO  "AMD 2600" "Debian Linux"
joseptous.org.     86400  IN   LOC   39 34 58.000 N 2 38 2.000
E 100.00m 10000m 20m 100m
joseptous.org.     86400  IN   RP   lgras.xtec.cat.
ns1.joseptous.org.
joseptous.org.     86400  IN   SOA   ns1.joseptous.org.
postmaster.joseptous.org. 2006032305 10800 7200 1296000 172800
joseptous.org.     86400  IN   NS   ns1.joseptous.org.
joseptous.org.     86400  IN   NS   udns1.ultradns.net.
joseptous.org.     86400  IN   A    80.37.32.19

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.joseptous.org.   86400  IN   A    80.37.32.19
ns1.joseptous.org.   86400  IN   A    80.37.32.19
udns1.ultradns.net.   171490 IN   A    204.69.234.1

;; Query time: 178 msec
;; SERVER: 80.37.32.19#53(80.37.32.19)
;; WHEN: Wed Oct 11 19:25:49 2006
;; MSG SIZE rcvd: 396

I aparentment el server funciona ???

Jaumes ... on sou ???Reply to: