[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sempre acabem tornant a debian-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

En/na Cubells ha escrit:
>
> Veig també que estàs un poc desactualitzat.
> Tens el nucli 2.6.15.7 i686 mentre que l'actual és 2.6.17-6-686 i686.
>
> Veig també que estàs connectat mitjançant una línia telefònica rtb,
> amb la qual cosa et serà difícil actualitzar-te.
>
> Obre el Synaptic, i després d'haver refrescat la llista de paquets
> disponibles de la distribució, ves a Fitxer, Generate package
> download script. Anomena al fitxer dapper.sh, per exemple.
>
> Aconsegueix un ordinador d'un company, amic, del treball amb adsl on
> pugues executar linux i baixa't els paquets executant el fitxer
> dapper.sh
>
> Els copies al teu ordinador i els instal·les.
> $ sudo dpkg -i *deb
> (nota: hi ha altres mètodes com ara apt-zip però són més llargs de
> contar)
>

Hola de nou:

Un dubte que teniu a /etc/apt/sources.list ?
Ho dic per que quan faig això que dius i obrec dapper.sh amb gedit per
veure que hi ha dins sols veig
#!/bin/sh

, el contingut actual del sources.list meu és:

# instalacio inicial amb dvds
# deb cdrom:[universo-multiverso-3]/ dapper multiverse universe
# deb cdrom:[universo-multiverso-2]/ dapper multiverse universe
# deb cdrom:[universo-multiverso-1]/ dapper multiverse universe
# deb cdrom:[main-restricted]/ dapper main restricted

# Automatically generated sources.list
# http://www.ubuntulinux.nl/source-o-matic
#
# If you get errors about missing keys, lookup the key in this file
# and run these commands (replace KEY with the key number)
#
# gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv KEY
# gpg --export --armor KEY | sudo apt-key add -

# Ubuntu supported packages (packages, GPG key: 437D05B5)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted

# Ubuntu supported packages (sources, GPG key: 437D05B5)
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted

# Ubuntu community supported packages (packages, GPG key: 437D05B5)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe multiverse

# Ubuntu community supported packages (sources, GPG key: 437D05B5)
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates universe
multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security universe
multiverse

# Bleeding edge wine packages (packages)
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt dapper main

# Bleeding edge wine packages (sources)
deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt dapper main

Tal vegada és aquí on està el motiu pel qual no s'actualitza el meu
sistema .

Salutacions.
Carles.

- --
Usuari de GNU Linux Debian sarge i Ubuntu Dapper
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2.2 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD4DBQFFOkUqqrDM2T2WGLERAtYbAJ0ZBUsGkZ1T/N7LgSgQ0yYSCPNv8QCYmwnW
cAaLRo+m/I/AG2Hqqnr7jA==
=xkTw
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: