[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ancorat a breezyA Dilluns 30 Octubre 2006 03:01, rpb va escriure:

> Doncs ara si que no entenc res, Orestes.

> Quina placa asus tens? Serà diferent de la meva, perquè jo no tinc cap

> altra targeta de xarxa, la que hi ha integrada al xipset és justament

> la Marvell.

La meva placa és una ASUS A8N-SLI Deluxe. Segons la documentació, referent a les interfícies de LAN té:

* NVIDIA nForce 4 built-in Gigabit

* Marvell 88E81001 PCI Gigabit LAN

> A lsmod quin driver et surt per la Marvell?

intueixo que és el mòdul "skge" i/o el mòdul "sk98lin". Al meu sistema estan els dos carregats

Llistat de dmesg |grep eth0 :

skge eth0: addr 00:13:d4:f8:16:c5

skge eth0: enabling interface

skge eth0: disabling interface

skge eth0: enabling interface

skge eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control none

Llistat de lsmod:

llistat de "sudo modinfo skge"

filename: /lib/modules/2.6.18-1-amd64/kernel/drivers/net/skge.ko

description: SysKonnect Gigabit Ethernet driver

author: Stephen Hemminger <shemminger@osdl.org>

license: GPL

version: 1.6

vermagic: 2.6.18-1-amd64 SMP mod_unload gcc-4.1

depends:

alias: pci:v000010B7d00001700sv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v000010B7d000080EBsv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v00001148d00004300sv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v00001148d00004320sv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v00001186d00004C00sv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v00001186d00004B01sv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v000011ABd00004320sv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v000011ABd00005005sv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v00001371d0000434Esv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v00001737d00001064sv*sd*bc*sc*i*

alias: pci:v00001737d00001032sv*sd00000015bc*sc*i*

srcversion: AB816507046035F0986FB53

parm: debug:Debug level (0=none,...,16=all) (int)

Però ara que ho dius, és curiós perquè els dos mòduls diuen "used by 0" en el lsmod. Te'n passo el llistat per veure si tu li pots trobar quelcom que jo no he sabut trobar.

Module Size Used by

nls_iso8859_1 9856 0

nls_cp437 11520 0

vfat 18048 0

fat 56496 1 vfat

usblp 19072 0

appletalk 46832 2

ax25 65148 2

ipx 37960 2

p8023 6784 1 ipx

nvidia 5435220 12

cpufreq_ondemand 11920 1

cpufreq_userspace 9856 0

cpufreq_powersave 6400 0

powernow_k8 18592 1

freq_table 9728 1 powernow_k8

button 12192 0

ac 10376 0

battery 15496 0

ipv6 285664 14

xt_limit 7424 11

xt_tcpudp 7936 18

xt_state 6912 13

ipt_LOG 11264 11

ip_conntrack_ftp 13136 0

iptable_mangle 7552 0

iptable_nat 12292 0

ip_nat 24492 1 iptable_nat

ip_conntrack 63140 4 xt_state,ip_conntrack_ftp,iptable_nat,ip_nat

nfnetlink 11976 2 ip_nat,ip_conntrack

iptable_filter 7808 1

ip_tables 25192 3 iptable_mangle,iptable_nat,iptable_filter

x_tables 22024 6 xt_limit,xt_tcpudp,xt_state,ipt_LOG,iptable_nat,ip_tables

sk98lin 146656 0

xfs 485192 1

sr_mod 22436 0

sbp2 28680 0

ide_generic 5760 0 [permanent]

ide_disk 20608 0

tsdev 13056 0

bt878 16488 0

tuner 65704 0

tvaudio 30620 0

snd_intel8x0 39592 2

snd_ac97_codec 106456 1 snd_intel8x0

snd_ac97_bus 7296 1 snd_ac97_codec

bttv 203892 1 bt878

video_buf 30852 1 bttv

firmware_class 15616 1 bttv

ir_common 34692 1 bttv

snd_bt87x 20740 1

compat_ioctl32 13184 1 bttv

i2c_algo_bit 13832 1 bttv

snd_mpu401 13608 0

snd_pcm_oss 48672 0

snd_mixer_oss 21888 1 snd_pcm_oss

btcx_risc 9608 1 bttv

snd_mpu401_uart 13568 1 snd_mpu401

snd_pcm 89096 4 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_bt87x,snd_pcm_oss

tveeprom 21264 1 bttv

snd_rawmidi 31392 1 snd_mpu401_uart

snd_seq_device 13204 1 snd_rawmidi

snd_timer 29192 1 snd_pcm

videodev 29696 1 bttv

i2c_nforce2 12544 0

snd 65256 17 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_bt87x,snd_mpu401,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_mpu401_uart,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_timer

v4l1_compat 16260 1 videodev

v4l2_common 28672 4 tuner,bttv,compat_ioctl32,videodev

parport_pc 41640 0

psmouse 44432 0

ftdi_sio 40328 0

usbserial 39152 1 ftdi_sio

i2c_core 27776 7 nvidia,tuner,tvaudio,bttv,i2c_algo_bit,tveeprom,i2c_nforce2

parport 44684 1 parport_pc

serio_raw 12036 0

snd_page_alloc 14864 3 snd_intel8x0,snd_bt87x,snd_pcm

soundcore 15392 1 snd

eth1394 24840 0

joydev 15360 0

evdev 15360 1

analog 15456 0

pcspkr 7808 0

gameport 21264 1 analog

floppy 67112 0

ext3 138384 6

jbd 65008 1 ext3

mbcache 14216 1 ext3

dm_mirror 25216 0

dm_snapshot 20536 0

dm_mod 62800 5 dm_mirror,dm_snapshot

raid1 26880 1

md_mod 82844 2 raid1

ide_cd 45088 0

sd_mod 25856 12

cdrom 40488 2 sr_mod,ide_cd

sata_nv 17412 10

libata 106784 1 sata_nv

usbhid 45088 0

usb_storage 87616 0

scsi_mod 152880 5 sr_mod,sbp2,sd_mod,libata,usb_storage

amd74xx 19504 0 [permanent]

generic 10756 0 [permanent]

ohci_hcd 24836 0

ehci_hcd 36104 0

ohci1394 38216 0

ieee1394 361976 3 sbp2,eth1394,ohci1394

ide_core 147584 6 ide_generic,ide_disk,ide_cd,usb_storage,amd74xx,generic

skge 43536 0

thermal 20240 0

processor 38248 2 powernow_k8,thermal

fan 9864 0

> Ja has pogut veure el meu lspci actual a Breezy, no surt per enlloc

> que tingui targeta de xarxa. I a lsmod, no hi surt cap mòdul de cap

> targeta de xarxa. Però funciona, el que em resulta molt sorprenent...

El llistat de lspci

05:0c.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)

Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (Asus)

Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 217

Memory at a4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]

I/O ports at b000 [size=256]

[virtual] Expansion ROM at a5020000 [disabled] [size=128K]

>

> El que tampoc entenc és com endollant una realtek (que si resulta

> reconeguda per Breezy, si surt a lspci, i funciona) tampoc no hi ha

> cap instalador que me la trobi. Com vas instalar aquesta debian amd64?

Que jo recordi va ser a partir d'un CD-ROM, una Netinst de la Sid.

>

> Estic per fer-me amb una knoppix, segons diuen, de lo milloret per

> detectar hardware, a veure què passa.

Suposo que deu sobrar la pregunta, però ja la tens activada a la BIOS la tarja de xarxa?

--

******************************************************

Orestes Mas Casals

Universitat Politècnica de Catalunya

Linux User 285092  http://counter.li.org

Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/

******************************************************


Reply to: