[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Amule remotBones,

És molt senzill:
 - Al servidor necessites el paquet amule-daemon i les seves dependències
Tal com explica en Salvador, basta configurar l'usuari amb que vols que 
funcioni al fitxer /etc/default/amule i activar allà l'arrancada a l'inici.
Una vegada fet això, l'amule arrancarà cada vegada que engeguis l'ordinador.
No és necessari instal·lar les X, tot i que crec que si faran falta algunes 
llibreries auxiliars (fonts, etc...)

 - Al client tens 3 alternatives:
  - per consola : amulecmd (paquet amule-utils)
  - per explorador: http://«host»:«port»;, p.e. http://servidor:4712
  - per interfície gràfica: amulegui (paquet amule-utils-gui)

L'amulecmd és bastant limitat però crec que és l'adequat si es vol preparar 
algun script o automatitzar algunes tasques.
Via web és una manera molt còmoda de poder-lo controlar sigui on sigui, la 
seva funcionalitat no és tan completa com la interfície gràfica però disposa 
de les més importants (cerca, llista de les baixades, etc...) És més lleugera 
que la interfície gràfica i l'opció a emprar si es vol controlar des 
d'entorns hostils (windows...)
La interfície gràfica és 99% funcional a l'amule classic tot i que hi ha 
algunes coses que no funcionen correctament (les estadístiques, p.e.), i 
també crec que pateix seriosos problemes de memory leaking, pel que si el 
tens obert un parell d'hores, es berena la RAM sencera i l'has de matar.
Et recomano emprar-la per cercar alguna cosa, mirar com va i tancar-la si no 
la necessites.

Ah, i no li llevis l'ull del damunt a l'espai lliure del disc dur, comparteixo 
un servidor amb un company de la Universitat i en un P 166 MMX amb 96 MiB RAM 
amb ADSL 1 Mib es pot davallar uns 11 GiB en un cap de setmana. Em refereixo 
a que si et despistes te'l trobaràs ple, :)

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpKW0h62nqno.pgp
Description: PGP signature


Reply to: