[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: imatge de partició sense desmuntar-laHola,

On Oct/21/2006, stokerr@gmail.com wrote:
> Hola a tota la llista
> 
> estic buscan un soft que em permeti fer una imatge de la particó del
> sistema sense tenir que desmuntar ni parar el sistema (com per exemple
> el True Image en windows)

crec que XFS permet fer snapshots, que és el què busques. No ho he
provat.

Altres solucions són pegats a aquesta necessitat (vull dir que pot anar,
però no és la millor manera)

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info	Manresa - BarcelonaReply to: